M12459 in blue 150 x 150 x 5 cm 58,000

As die skemer kom
En hy vang my by jou
En hy stuur jou terug na jou huis toe
Wie sou verstaan hoe ek sou voel
Wie sou verstaan
Oral om, om my heen
Is dit blou
Want ek wil by jou wees
Ek wil by jou wees
Vanaand